ADC Mekatronik | Havalandırma, Yalıtım ve Çelik Konstrüksiyon

Çelik Konstrüksiyon


Çelik Konstrüksiyonun Başlıca Kullanım Alanları.


Çelik konstrüksiyonu öncelikle tanımlamak gerekirse, fabrika, ev, villa ve çelik toplu konutlar benzeri inşaa edilen yapılarda yapıyı taşıyan tüm iskeletin çelik olarak kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Doğal afetlerde, öncelikle deprem riski içindeki bölgelerde çelik konstrüksiyon, güçlendirme çalışmaları önemli ve gittikçe hız kazanmaktadır. Nerelerde Kullanılır ? Kullanım alanları olarak sanayi alanında, çelik fabrika inşaatları, spor tesisleri,villa, çelik toplu konutlar ve depolama yapılan yerler başlıca olmak üzere daha birçok mekanda çelik konstrüksiyon kullanılmaktadır.


Devamı

Havalandırma Sistemi


Havalandırmanın Önemi ve Kullanım Alanları.


Havalandırma Sistemlerini kısaca açıklamak istersek, çalışılan kapalı bir ortamın havasını değiştirmek maksadıyla farklı havalandırma yöntemleriyle, çeşitli havalandırma araçlar kullanarak içerideki kirli havayı dışarıya, dışarıdan temiz hava akımının içeriye alınması işlemine havalandırma deriz. Kapalı ortamda istenmeyen kötü havayı dışarı atmak ve temiz havayı içeri almak sadece doğru ölçümlerle, iyi bir havalandırma sistemi kurmaktan geçmektedir. Çalışılan ortamda kaynak dumanı, toz, koku vb. hangi maddeyle çalışılırsa çalışılsın havalandırılması kesinlikle şarttır.


Devamı

Makine imalat sanayii


Makine imalat Sanayii Nasıl Tanımlanıyor ?


Makine imalatı, kapsadığı sektörler ve ürün grupları açısından, diğer sektörlere kıyasla, oldukça zengin bir profile sahip. Bunun başlıca nedeni, neredeyse tüm imalat sektörlerinin, temel üretim araçlarını, makine sanayiinden tedarik ediyor olmaları. İlgili AB ve Türk mevzuatı doğrultusunda,“makine” ifadesini, insan veya hayvan gücü dışında bir tahrik sistemi ile donatılan veya donatılması amaçlanan; en az biri hareketli olacak şekilde spesifik bir uygulama için bir araya getirilen, birbirine bağlı parça veya bileşenlerden oluşan takımlar şeklinde tanımlamak mümkün.


Devamı

Yalıtım Sistemleri


Endüstriyel Kaplama Yalıtım Sistemleri Önemi


Kanal izolasyonu, kazan veya tank izolasyon herhangi bir yalıtım ( taş yünü , cam yünü vb. ) malzemeler kullanılarak, ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesidir. Isı akışını indirgemek için, ısıl (termal) yalıtkanlar. Bir malzeme her anlamda yalıtkan olmayabilir. Isı, doğal olarak yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğru akar ve direncin en az olduğu yol boyunca en fazla ısı akışı oluşur. Yüksek sıcaklık bölgesinin yanından, düşük sıcaklık bölgesine bir sıcaklık gradyeni oluşur. Yalıtım, sıcaklık gradyeni içinden olan ısı akışını düşürerek, sıcaklık gradyenini korur.


Devamı

ADC MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Mekatronik Nedir ?

Bilgisayar Mühendisliğinin bir birleşimi olarak ortaya çıkmıştır. Kısaca, makine, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar yazılım teknolojilerinin bir makine veya ürün üzerinde birleşerek bütünleşmesini sağlayan bir mühendislik dalı olarak tanımlanabilir. Çağımızın yeni bir mühendislik bilimi olarak kabul edilen Mekatronik, yaşantımızda sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı bütün dünyada çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Mekatronik uygulama ve çalışma alanları ise oldukça geniştir.

Mekatroniğin Tarihçesi ?

İlk kez 1969 yılında Japon Yasukawa Elektrik Şirketi'nden bir mühendis makina ve elektronik mühendisliği alanlarının birleşmesi anlamında "mekatronik" kelimesini kullanmıştır. Mekatronik 1980'li yılların başlarına kadar elektriklendirilmiş mekanizma anlamına gelmekteydi. 1980'lerin ortalarında, mekanik ve elektronik arasındaki sınırı ifade etmeye başlamış, bu yıllar boyunca, mekanik sistemlerin performansını artırmak, boyutlarını küçültmek ve maliyetlerini azaltmak için mikrokontrolörlerin bu sistemlere eklendiği ortak bir disiplin haline gelmiştir.

ADC HAVALANDIRMA & ADC MEKATRONİK


ADC HAVALANDIRMA

Havalandırma sistemleri alanında faaliyet veren firmamız sizlerin havalandırmadaki çözüm ortağınız olarak hizmet vermektedir.

Havalandırma, Hvac- Isıtma ve Soğutma Sistemleri alanlarında faaliyet vermektedir.


ADC MEKATRONİK

Sanayi alanında, çelik fabrika inşaatları, spor tesisleri,villa olmak üzere daha birçok mekanda çelik konstrüksiyon kullanılmaktadır.

Makine imalat Sanayii, Çelik Konstrüksiyon alanlarında faaliyet vermektedir.